Talibanbefälet ”Vi vill nå ut i världen med koransk lag”

Mawlawi Halim leder stridande talibaner i området Rashidan i Wardak

Relaterat