Imamen: ”Allah har gett männen rätten att bestämma över kvinnor”

Magda Gad möter imam Shaeq som vill se ett samhälle byggt på strikt islamisk lag

Relaterat