LEDARSNACK: Så suger vi upp klimatutsläppen

Miljöexperten om den enorma utmaningen

Miljöekonomen Jonas Grafström berättar om koldioxidinfångning i Ledarsnack. Intervjuare: Patrik Kronqvist.

Relaterat