Ledarsnack: ”Regeringens reformer är inte vad landsbygden behöver”

Nationalekonom: Politikerna ägnar sig åt symbolfrågor.

Politikerna ägnar sig åt symbolfrågor, säger nationalekonomen Charlotta Mellander i Ledarsnack.

Relaterat