Vänsterpartiets väljare mest positiva till höghastighetståg

Satsningen på nya stambanor för höghastighetståg beräknas kosta över 200 miljarder kronor

Relaterat