Trots alla träd - Sveriges skog räcker inte

Massplantering inte nog för att rädda klimatet, enligt Greenpeace.

Relaterat