Sverige stoppas på mötet - efter regeringskrisen

M+KD-budgeten tar bort viktiga bistånd till fattiga länder som ges stort ansvar för nya klimatregler

Relaterat