Se Gretas nya hälsning till världsledarna: ”Kommer undan”

Thunberg föreslår årliga klimatbudgetar
Greta Thunberg har talat för världens ledare på World Econimic Forum. Hon menar att klimatkrisen är akut, och måste bli behandlad just därefter - med akuta åtgärder. Hon föreslog även årliga, bindande koldioxidbudgetar.

Du kanske också är intresserad av