Så ska gruvan ställa om: ”Det är bråttom”

LKAB går en kamp mot klockan för att hitta nya vägar att nå malmfyndigheterna

2018 kom larmet. Malmen i LKAB:s gruva Kirunavaara skulle ta slut år 2030. Det är två år tidigare än beräknat.

Relaterat