Så påverkas vi av global uppvärmning

Två tredjedelar av höjningen har skett de senaste 50 åren.

FN:s klimatpanel menar att det med stor sannolikhet är människans utsläpp av växthusgaser som orsakat höjningen.

Relaterat