Så miljövänliga är elsparkcyklarna

Kan generera mer koldioxidutsläpp än en dieselbuss

Det diskuteras ofta kring el-sparkcyklars miljöpåverkan. En ny studie visar att cyklarna inte är lika miljövänliga som företagen får det att verka som.

Relaterat