Så är halterna av koldioxid i atmosfären i dag

Redovisas i Expressen TV varje dag

Relaterat