”Ökar finansiering till fattig länder kraftigt”

Klimatminister Isabella Lövin (MP) om Sveriges ökade bidrag till den Gröna klimatfonden

Relaterat