Hord av hungriga isbjörnar omringar by – folk vågar inte gå ut

De hungriga isbjörnarna i Ryssland kan inte jaga på grund av klimatförändringarna

Relaterat