Flera länder protesterar mot senaste utkastet av Cop26-avtalet

Filippa Rogvall rapporterar från klimattoppmötet: ”Urvattnats och mer vaga”
Dokumentet från Cop26 har gjorts om i flera utkast men trots att mötet officiellt är slut så har länderna ännu inte enats. Filippa Rogvall rapporterar från Glasgow. Cop26-avtalet inte färdigt – EU-kommissionärens vädjan. Historiska formuleringen – fossila bränslen nämns.

Du kanske också är intresserad av