Mycronics vd: ”Har hanterat utmaningen på ett bra sätt”

Bristsituationen innebär mer besvär än nytta menar vd Anders Lindqvist
Mycronics vd: ”Har hanterat utmaningen på ett bra sätt”

Du kanske också är intresserad av