Världens Affärer: Amerikanska 10-åringen och 30-åringen på rekordlåga nivåer

Se hela programmet!

Relaterat