Världens Affärer 5 november: Opec förespår minskning med 7 % 2023

Se hela programmet!

Relaterat