Världens affärer 10:30 - "USA skjuter sig i foten"

Se hela programmet!

Relaterat