Världens Affärer – Trump vill sänka skatten

Se hela programmet!

Uppdatera dig på världens politik, konflikter och affärer.

Relaterat