Tryggvadottir (S): Vi behöver bättre relationer med näringslivet

Viktoria Tryggvadottir (S), kommunalråd Göteborg på Business Arena Göteborg.

Relaterat