Sveriges Byggindustrier: ”Man måste göra saker i samförstånd”

Petra Sedelius, näringspolitiskt ansvarig Sveriges Byggindustrier region Väst på Business Arena Göteborg.

Relaterat