Fastighetsanalytikern: Mer att hämta i sektorn

Flera fastighetsbolag har rapporterat positiva utsikter.

Relaterat