Di Nyheter: Klargrön Stockholmsbörs – SCA på efterkälken

Se hela programmet!

Assa Abloy bäst och SCA sämst på en positiv Stockholmsbörs.

Relaterat