Di Nyheter: Flygandet har rasat 97 procent i april

Antalet resenärer som reste från någon av Swedavias tio flygplatser minskade med 60 procent i mars.

Relaterat