Di Nyheter 16.00: Breda nedgångar i USA - gårdagens kursrusare rekylerar ner

Dagens sista marknadsuppdatering med Emelie Lundgren

Relaterat