Di Marknadsnytt 12.00: Börsen i sidled, SBB stiger på norsk affär

Senaste marknadsuppdateringen med Emelie Lundgren

Relaterat