Vd:n - ”uppenbart att Swedbank inte haft tillräckligt bra styrning och intern kontroll”

Jens Henriksson, vd Swedbank om rapporterna gällande banken

Relaterat