Stenevi: ”Satsningar för att få livet att fungera”

Regeringen föreslår bland annat höjd garantinivå samt höjt bostadstillägg i sjukersättningen och aktivitetsersättningen.

Du kanske också är intresserad av