Nylander om Kinas BNP: ”Djupaste fallet som någonsin rapporterats”

Asienkorrespondenten Johan Nylander om Kinas tillväxt

Relaterat