Natali Phalén om mutor inom samhällsbyggnadssektorn

Intervjuas under Business Arena 2019

Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet mot mutor, intervjuas på Di Tv:s scen under Business Arena 2019.

Relaterat