Så ska miljardinvesteringen i Göteborgs Hamn finansieras

3,8 miljarder för att fördjupa farleden 4 meter

Relaterat