Magdalena Andersson (S): ”Orosmolnen tornar upp”

Finansminister redovisar rikets finanser inför höstbudgeten

Magdalena Andersson har tidigare yttrat sin oro om att omvärlden kan få stora effekter på svensk ekonomi och nu nämner hon bland annat Brexit.

Relaterat