Landeborn: "Lever man inte upp till det som förväntas får man en kraftig negativ reaktion"

Seniorstrategen om rapportfloden för Q2

Maria Landeborn, seniorstrateg Danske Bank om rapportfloden för Q2.

Relaterat