Kamilla Kohn Rådberg, innovationsforskare vid Chalmers: ”Svensk lekfullhet driver kreativitet”

Emelie Lundgren möter Kamilla Kohn Rådberg

”Tycker det är väldigt roligt hur verkligheten förhåller sig till teorin.”

Relaterat