"Jag är överlevare av sorg orsakad av självmord"

Magnus Skogsberg Tear om hur han hanterat sorgen

Magnus Skogsberg Tear efter pappans bortgång: ”Jag jobbar mer med arbetsplatsfrågor eftersom det var en del av pappas problem.”

Relaterat