Sobi och Getinge: Så ska sjukvården bli mer hållbar efter corona

Magnus Lundbäck, hållbarhetschef Getinge och Charlotte af Klercker, hållbarhetschef Sobi diskuterar hur vården kan bli mer hållbar efter corona

Relaterat