Skanska har svårt nå jämställdhetsmålet

Bara 17 procent av företagets anställda är kvinnor

Relaterat