Så ska hon lyckas med vågenergi

Inna Braverman, vd Eco Wave Power, utvinner energi från vågor

Relaterat