Målet: Elflygen ska ge fossilfritt regionalflyg

Svenska nätverken jobbar för elflygets framtid

Målet är att elflygen ska bli större och binda ihop nya regioner. I norden finns det flera nätverk som jobbar för elflygets framtid.

Relaterat