Kostar 10-20 miljoner att sanera vrak på havsbotten

Men kemiska vapen lämnas kvar i vattnet

30 vrak längs Sveriges kuster har klassats som akut miljöfarliga och saneras nu. Bärgningen av olja för ett enda fartyg kan kosta över 20 miljoner kronor.

Relaterat