Google matchar utsläpp med 100% förnybart

"Målet är att på sikt operera hela Google på 100% förnyelsebar energi"

Relaterat