Forskaren: Nationella styrmedel krävs för att klara klimatmålen

Svenne Junker om utsläppsrätternas effekt

Svenne Junker, forskare Misum Handelshögskolan i Stockholm, berättar vad som krävs för att klimatmålen ska nås.

Relaterat