Di tv Hållbart näringsliv 11 mars - se hela programmet

I programmet: vilka gynnas av EU:s gröna giv, investeringstips och elbranschens rebell

Henrik von Sydow och Josefin Johansson diskuterar bolagen som gynnas av EU:s gröna giv. Petter Löfqvist ger investeringstips och vi träffar Tibber.

Relaterat