Det här är Parisavtalets artikel 6

Den del i regelboken som inte är färdigförhandlad

Artikel 6 är den enda delen i Parisavtalets regelbok som inte är färdigförhandlad, men vad innebär den egentligen?

Relaterat