Det här är agenda 2030 och de 17 globala målen

Målet med agenda 2030 är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa, lösa klimatkrisen.

Du kanske också är intresserad av