Det handlar den svenska kärnkraftsdebatten om

Frågan om kärnkraften diskuteras fortfarande

I dag finns det sju kärnkraftsreaktorer i drift i Sverige, men politiker är inte överens om huruvida kärnkraften ska finnas kvar eller inte.

Relaterat