Lundin: Råvarupriserna kommer ligga kvar på höga nivåer

Nästa stora utvecklingsprojekt för Lundinsfären är koppar- och guldprojektet Jose Maria i Argentina. Bolaget räknar med att produktionen kan börja 2025 och investeringen beräknas uppgå till 4 miljarder dollar.

Du kanske också är intresserad av