Weiss: I stort sett alla är dåligt pålästa

Lennart Weiss, Veidekke, och Anders Lago, HSB, är kritiska till bostadspolitiken

Relaterat