Swedbank rekylerar - men oron kvarstår

Analys av Carina Lundberg Markow, Folksam och Lennart Haglund, Sparbanksintressenter

Relaterat